BOVA  
BOVA челно - на уплатнение - /б/ 1995-1420
BOVA челно - FUTURA -НИСКА - /б+ив/ 2625-1505
BOVA челно - FUTURA FH D/M SELIGRAF -/з/ 2635-1765
BOVA челно - LEXIO - /б/ 2770-1500
BOVA челно - MAGIQ- /з/ 3020-1633
BOVA челно - VDL FUTURA 3015-1635-2710