БЪЛГАРСКИ АВТОСТЪКЛА ООД получи финансова подкрепа

БЪЛГАРСКИ АВТОСТЪКЛА ООД получи финансова подкрепа от Европейския съюз по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid 19".

Назад