MACK  
MACK МАСК - челно -Дясно- /з/ 1205-780
MACK МАСК-челно -Ляво- /з/ 1235-645
MACK МАСК-челно -Дясно- /з/ 1235-645